Malmö cleantech city arrangerar angelägna och spännande nätverksträffar under rubriken cleantech meetingpoint med jämna mellanrum – sociala, utbildnings- samt affärsmässiga. Denna arena för möten skapar affärer, kompetensutveckling och nya samarbeten mellan företag och entreprenörer.

Vi arbetar utefter triple helix-modellen, som adderar värde genom samarbete mellan kommun, näringsliv och akademin. Staden används som arena för test av nya innovativa och miljövänliga produkter.