Malmö Cleantech City ser till att miljöteknikföretag trivs i Malmö. Genom ett unikt samarbete mellan företag, högskola och kommun skapar vi ett grönt nätverk och utvecklar cleantech- företagandet i Malmö.

 I projektet föder vi konkreta affärsmöjligheter och bäddar för innovativa samarbeten. Samtidigt stärker vi Malmö stads miljöprofil och attraktionskraft för både människor och företag. Projektet tillhör näringslivsavdelningen, Malmö stad och startades 2010. Tre delprojekt ger företagen affärs- möjligheter, möjlighet till teknikutveckling och en mötesplats för inspiration och samarbeten: Nätverket, Testbed samt vår fysiska Mötesplats.

DUSCHA MED GOTT SAMVETE

Orbital Systems är företaget som utvecklat en hållbara teknologi som gör att man kan spara upp till 90% av vattnet när man duschar.