En vanligt använd definition av miljöteknik, som idag får betraktas som allmängiltig, är den som gjordes av EU inom ramen för ETAP (Environmental Technology Action Plan), vilken säger att miljöteknik är teknik som är miljömässigt bättre än standarden på marknaden. Definitionen är relativ och utgår snarare ifrån en teknikstandard och säger att det som är bättre än denna, uppfyller kriterierna för att vara miljöteknik. Man förutsätter alltså en progression.

 

All teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ.

Enligt Vinnovarapporten Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011 sysselsatte branschsegmenten energi- och resursåteranvändning/effektiviseringar i byggnader och processer, miljötjänster och konsulter flest i södra Sverige. Dessa är tätt följda av vattenkvalitet, avfallshantering.

 

Cleantech-sektorn i Sverige

Swentec har definierat områden inom vilka dessa företag verkar:

• Avfallshantering och återvinning

• Bioenergi och biodrivmedel

• Buller

• Energieffektivisering

• Energilagring och hybridsystem

• Fjärrvärme

• Hållbart byggande

• Kylteknik

• Luftrening

• Marinteknik

• Marksanering

• Materialteknik

• Miljökonsulter

• Solenergi

• System, styr- reglerteknik och övervakning

• Transportmedel

• Vatten- och avloppsvattenrening

• Vattenkraft

• Vindkraft

• Vågkraft

• Värmepumpar