Malmö cleantech city samarbetar med följande organisationer:

ALMI
Ger rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.
http://www.almi.se

Cleantech INN Sweden 
Påskyndar utvecklingen av cleantech-innovationer i nya och etablerade företag.
http://www.cinns.se

Cleantech Scandinavia 
Sammanför cleantech-företag med riskkapitalister.
http://www.cleantechscandinavia.com

Connect Skåne
Ska medverka till att föra projekt med god utvecklings- potential till marknaden, genom bl a tillförsel av kompetens, nätverk och riskkapital.
http://www.connectskane.se

CLEAN
Förbättrar möjligheterna för cleantech-företag i Köpenhamnsområdet.
http://www.cleancluster.dk

Drivhuset
Hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö.
http://www.drivhuset.se/malmo

Energikontoret Skåne
Har som uppdrag att driva på och stödja arbete som leder till effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi i Skåne.
http://www.ek-skane.se

Invest in Skåne
Arbetar investerings- och exportfrämjande för Skånes Näringsliv.
http://www.invest.skane.com

ISU (institutet för hållbar stadsutveckling)
Främjar hållbar stadsutveckling i Malmö.
http://www.isumalmo.se

IUC Skåne
Är ett regionalt industriellt utvecklingscentra.
http://www.iuc-skane.se

Miljöbron
Fungerar som en länk mellan näringslivet och den akademiska världen, genom att förmedla projekt mellan företag och studenter med fokus på miljö och hållbar utveckling.
http://www.skane.miljobron.se

Minc
Hjälper entreprenörer att utveckla sina bolag genom rådgivning och affärsutveckling.
http://www.minc.se

MKB
Jobbar aktivt med miljöfrågorna i sina bostadsområden.
http://www.mkbfastighet.se

På Limhamn
Är en samverkan mellan Malmö stad, fastighetsägare, handel och näringsliv.
http://www.polimhamn.se

Sustainable Business Hub
Stärker konkurrenskraft och export för regionens cleantech-företag.
http://www.sbhub.se

TEM
Är en oberoende, intäktsfinansierad organisation som utvecklar hållbarhetsarbetet i både privata företag och offentliga verksamheter.
http://www.tem.lu.se

Uppstart Malmö
Är en stiftelse med syfte att stötta entreprenörer med rådgivning och investeringskapital i syfte att skapa fler arbetstillfällen.
http://www.uppstartmalmo.se

WIN (water innovation accelerator)
Är ett affärsnätverk och accelerator för vattenbranschen.
http://www.winwater.se

Öresundsinstitutet
Är en icke-vinstdrivande organisation vars uppgift är att utveckla oberoende forskning och utveckling i Ö̈resundsregionen.
http://www.oresundsinstituttet.org