Cleantech, en del av Malmös hållbara stadsutveckling

Malmö Cleantech City är ett projekt på Näringslivsavdelningen, Malmö stad, som skapar länkar mellan staden och andra offentliga organisationer, näringslivet och akademin och verkar för att öka Malmös attraktionskraft för cleantechföretag. Malmö ska vara en attraktiv plats att starta, driva och utveckla företag inom cleantechområdet.

Malmö växer så det knakar för tjugonionde året i rad och år 2020 förväntas staden passera 350 000 invånare. Urbaniseringen är en tydlig global trend och sedan 2007 bor fler i städer än på landsbygden. 2050 förväntas 75 % av jordens befolkning bo i städer. Klimatet förändras i allt högre takt och med människors ohållbara livsstil blir stadsplanering idag en ödesfråga för kommande generationer.

En hållbar stad kan handla om allt från ekologisk skolmat och förskolor fria från skadliga kemikalier, till miljövänliga transportsystem och energieffektiva byggnader.

Malmö har varit med om en enorm urban transformation. Industristaden Malmö finns inte längre och det nya Malmö som växer fram har hållbarhet som ledord – miljömässigt, socialt såväl som ekonomiskt. Ambitiösa miljömål ger inspirerande utmaningar och såklart tydliga synergieffekter på näringslivet – det krävs innovativa produkter och smarta lösningar.

Vi jobbar med framtidens affärer, kreativ miljöteknik och grön innovation.

LäS MER OM MALMÖ CLEANTECHS TRE DELPROJEKT

GRÖNA, RENA MÖBLER

Green Furniture är klassiska möbler tillverkade enligt principer om hållbarhet och ansvar. I dag har de sitt kontor på MINC i Malmö och jobbar enligt konceptet att hållbara möbler i sig kan påverka och förbättra inte bara miljön utan även designen och formen på möblerna.