Sensefarm

KONSTEN ATT BEVATTNA I TID

Företaget Sensefarm utvecklar produkter för att mäta markfuktighet, temperatur och nederbörd. Detta för att optimera jordbrukets avkastning och skötseln av grönytor. I samarbete med Malmö gatukontor genomförs en testbed med företagets egenutvecklade teknik. Syftet är att mäta fukten för att i rätt tid kunna vattna t ex de nyplanterade träden intill köpcentret Entré i Malmö.

Sensefarm

http://www.sensefarm.com

Dela denna artikel