Alnarp Cleanwater Technology

BIOLOGISK AVLOPPSRENING I Pildammarna i Malmö testas företaget Alnarp Cleanwater Technology biologiska system för rening - av enskilda avlopp.

Den applikation som har installerats syftar till att undersöka hur vattenkvaliteten i dammarna kan förbättras. Det kretsloppsbaserade systemet använder inga fällningskemikalier och har en unik slamnedbrytningsfunktion vilket garanterar en minimal miljöpåverkan.

Alnarp Cleanwater Technology

http://www.alnarpcleanwater.se

 

 

Dela denna artikel